รุ่นที่ ชื่อรุ่น ความหมาย ปี พ.ศ. ที่เข้า
Sc 31 Andromeda Science กาแล็คซี่ Andromeda เป็นกลุ่มดาวที่ 31 (Messier 31,M31) 2549
Sc 32 Elliptical Science กลุ่มดาวที่ 32 (Messier 32,M32) เป็นกาแล็คซี่แบบวงรีขนาดเล็ก (dwarf elliptical galaxy) ที่อยู่ใกล้กับกาแลคซี่ Andromeda 2550
Sc 33 Brachiola Science เป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแขนเล็กๆ โดยอ้างแขนเล็กๆนั้น คือ ปีกผีเสื้อ ซึ่งรอยหยักคล้ายเลข 3 สองตัวหันหน้าเข้าหากัน 2551
Sc 34 Schooner Science แปลว่าเรือใบ ซึ่งเมื่อมองภาพเรือใบพบว่าเกลียวคลื่นีล้ายกับเลข 3 และใบเรือคล้ายกับเลข 4 2552
Info 1 Eniac Informatics อีนิแอก เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์เครื่องแรกของโลก ที่ทำงานด้วยหลอดสุญญากาศ 2553
Info 2 Univac Informatics เป็นคอมพิวเตอร์ต้นแบบที่สร้างโดยใช้แนวคิดของนอยมานน์ (John von Neumann) ทำงานด้วยระบบเลขฐานสองและการบันทึกข้อมูลจะเก็บลงเทปแม่เหล็ก 2554
Info 3 Pascal Informatics เป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์ แบลช ปาสคาล ซึ่งมีผลงานที่เด่นๆ คือ สามเหลี่ยมปาสคาล ซึ่งคอมพิวเตอร์ได้มีรากฐานมาจากคณิตศาสตร์ และได้มีคนนำชื่อไปตั้งเป็นชื่อของภาษาโปรแกรม คือ ภาษาปาสคาล 2555
Info 4 Prolog Informatics เป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะในยุคที่ 4 2556
Info 5 Fortran Informatics ภาษาขั้นสูงสำหรับการเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 2557
Info 6 IP v6 Informatics เป็น Internet Protocol Version 6 เพื่อทดแทนอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นเดิม (IP v4) 2558
Info 7 Core i7 Informatics Core i7 จัดว่าเป็นหน่วยประมวลผลรุ่นล่าสุดของตระกูล Intel ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งอาจเปรียบได้กับนิสิตรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์แบบ พร้อมเรียนรู้ และรับสิ่งใหม่ ๆ เสมอ 2559