ประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด-19

มีโรคประจำตัว…สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม

  คำถาม คำตอบ คำแนะนำเพิ่มเติม อ้างอิง
shutterstock_1168123948-copy-e1576571078942 โรคหัวใจและหลอดเลือด 190411 ควรรับการฉีดวัคซีนอย่างยิ่ง เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยง  อ้างอิง
57002156 - hand holding model of human kidney organ at body โรคไตวายเรื้อรัง 190411 ควรรับการฉีดวัคซีนอย่างยิ่ง เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยง  อ้างอิง
download โรคเบาหวาน 190411 ควรรับการฉีดวัคซีนอย่างยิ่ง เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยง  อ้างอิง
1487--resized โรคระบบประสาท 190411 ผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังสามารถฉีดวัคซีนได้ โดยผู้ป่วยต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่ หรือไม่อยู่ในภาวะอันตรายต่อชีวิตอย่างน้อย 4สัปดาห์  อ้างอิง
HIV-2 โรคเอดส์ (HIV) 190411 – กรณีที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรุนแรงอยู่ควรรักษาจนอาการคงที่ก่อน
-การตอบสนองของวัคซีนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดขาว CD4
อ้างอิง
download (1) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 190411 พิจารณาให้วัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต (Sinovac)ก่อน อ้างอิง
12-e1575907266413 โรคไทรอยด์ 190411 พิจารณาให้วัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต (Sinovac)ก่อน อ้างอิง

คำถามอื่นๆ

  คำถาม คำตอบ คำแนะนำเพิ่มเติม อ้างอิง
ข้อมูล1 วัคซีนโควิด 19 ต่างชนิด/ยี่ห้อ สามารถฉีดสลับกันได้หรือไม่ 190411 ได้ หากมีความจำเป็น แนะนำให้ฉีดยี่ห้อเดียวกันไปก่อนจนกว่าจะมีการวิจัยออกมา อ้างอิง
Blood bag and hand of donor with heart หลังจากฉีดวัคซีนสามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่ 190411 ได้
– sinovac ให้เว้น 1 สัปดาห์จึงสามารถบริจาคเลือด
– AstraZeneca ,Johnson & Johnson ให้เว้น 4 สัปดาห์จึงสามารถบริจาคเลือด
– กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ค่อยบริจาคโลหิต
อ้างอิง