ประกาศผลรางวัลกิจกรรมถ่ายภาพประทับใจในสถานการณ์โควิด

ประกาศรางวัลกิจกรรมถ่ายภาพประทับใจในสถานการณ์โควิด

รางวัลที่ 1 : บัตรเงินสด Gift Card TESCO Lotus มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

-รายชื่อผู้ได้รับรางวัล คือ

  • คุณซอเฟีย ตาหยง

รางวัลที่ 2 : บัตรเงินสด Gift Card TESCO Lotus มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล

-รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

  • คุณถนอมวรรณ กมลเลิศ

  • คุณสุพิทยา ราชาทุม

รางวัลที่ 3 : บัตรเงินสด Gift Card TESCO Lotus มูลค่า 300 บาท จำนวน 5 รางวัล

-รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

  • คุณดารารัตน์ ตันทวี

  • คุณมธุรส แบนขุนทด

  • คุณกมลรัตน์ ผสมทรัพย์

  • คุณลลิตา บางประเสริฐ

  • คุณจิตวิสุทธิ์ โรจนเรืองรอง