จดหมาย ถึง รัฐมนตรี

พีรณัฐ อินทรารักษ์สกุล นักศึกษาปริญญาตรี จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้พิการทางการได้ยิน ได้ยื่นหนังสือถึง ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสลงพื้นที่พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” หรือ U2T ที่ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่