แนวปฏิบัตการตรวจคัดกรองด้วย ATK และการตรวจหาเชื้อ COVID-19