ม.บูรพาพัฒนาแพลตฟอร์ม Home Isolation ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในสถานที่กักตัว

ก้าวไกลอีกขั้น ! ม.บูรพา พัฒนาแพลตฟอร์ม weSAFE@Home by BUU แอปพลิเคชันบริหารระบบ Home Isolation (HI) ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในบ้านและในสถานที่กักตัว #เครื่องมือดูแลผู้ป่วย #ลดการใช้เตียง # Home Isolation
คลิกอ่าน https://mgronline.com/local/detail/9640000072018