ขอแสดงความยินดีกับทีมสองสลึง และทีมทับมาโมเดล จากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนตะวันออก U2T Hackathon ไปแข่งขันรอบระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทีมสองสลึง และทีมทับมาโมเดล
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนตะวันออก U2T Hackathon ไปแข่งขันรอบระดับประเทศ

☘️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
โครงการ “แข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564