อว.สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับองค์กร มอบวัคซีน AstraZeneca ให้สถาบันอุดมศึกษา