อว.มอบวัคซีน AstraZeneca แก่บุคลากร และนิสิต ม.บูรพา จำนวน 1,420 โดส(รอบที่ 1)