“นวัตกรรมสู้ภัยโควิค” เครื่องดูดกรองอากาศติดเชื้อชนิดส่งลมออกสู่ภายนอกอาคาร (Negative Pressure fan filter/UV-C UNIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“นวัตกรรมสู้ภัยโควิค” 
🔻คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้ความร่วมมือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ และทีมวิจัย พัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยทางการแพทย์ ร่วมกันผลิตเครื่องดูดกรองอากาศติดเชื้อชนิดส่งลมออกสู่ภายนอกอาคารโดยตรง (Negative Pressure fan filter/UV-C UNIT) สำหรับทำห้อง Negative COVID-19 เพื่อฆ่าเชื้อและสร้างความปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.eng.buu.ac.th
Facebook : BuraphaEngineering
Line : Engineering BUU

🔸มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟันฝ่าวิกฤต COVID-19 ในขณะนี้ และขอเป็นกำลังใจ ร่วมส่งพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์