ส่งมอบอาวุธป้องกันโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกลุ่มแม่บ้านในวิสาหกิจชุมชน

พวกเราชาว U2T ตำบลสองสลึงและตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอเป็นกำลังใจ และส่งมอบอาวุธป้องกันโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกลุ่มแม่บ้านในวิสาหกิจชุมชน

ขอให้ทุกคนทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ

#การเดินทางของFaceShield
#U2Tสองสลึงชากพง
#คณะสหเวชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยบูรพา
#Covid19Week