อว.ส่วนหน้า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ BUU U2T รณรงค์การฉีดวัคซีน สัปดาห์ COVID week ในพื้นที่ตำบลต่างๆ จ.ชลบุรี “รุกคลีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”