สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม.

U2T-BUU ร่วมใจ สู้ภัยโควิด
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม. ประจำตำบลกร่ำ และตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จ.ระยอง “แจกหน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ รณรงค์ห่างไกลโควิดให้กับวัดและโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน 6 วัด”