“รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย แจกหน้ากากและเจลแอลกอฮฮล์”

U2T BUU: ร่วมใจ สู้ภัยโควิด
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุก “รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย แจกหน้ากากและเจลแอลกอฮฮล์” ให้กับพื้นที่วัดและเทศบาล ตำบลบางเสร่ และตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในกิจกรรม Covid Week ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2564 พร้อมกันกับ โครงการ U2T 3,000 ตำบล ทั่วประเทศ