คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุก “สร้างที่กดเหยียบแอลกอฮฮล์” ถวายให้วัดและให้โรงเรียน

U2T BUU: ร่วมใจ สู้ภัยโควิด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุก “สร้างที่กดเหยียบแอลกอฮฮล์” สุดเจ๋ง ถวายให้วัดและให้โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ในกิจกรรม Covid Week ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2564
พร้อมกันกับ โครงการ U2T 3,000 ตำบล ทั่วประเทศ