บุคลากร และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพากำลังเสริมในการต่อสู้โรคโควิด-19