รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม

การอบรมเตรียมความพร้อมจะจัดขึ้นในวันที่ 13 -14 และ 20 – 21 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 8:30 – 18:00
ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

NO. Name Faculty Institute
1 Aolan Taveekij-udom Faculty of Informatics Burapha University
2 Apipol Sukgler Faculty of Informatics Burapha University
3 Jirawat Worawat Faculty of Informatics Burapha University
4 Jirayus Arbking Faculty of Informatics Burapha University
5 Nattaphol Boonseng Faculty of Informatics Burapha University
6 Nitithorn Chancharoen Faculty of Informatics Burapha University
7 Nuttanai Suwonchoochit Faculty of Informatics Burapha University
8 Pakinwat Rungjalernvat Faculty of Informatics Burapha University
9 Pich Charoenniyom Faculty of Informatics Burapha University
10 Prayong Nuyen Faculty of Informatics Burapha University
11 Sarin Kesphanich Faculty of Informatics Burapha University
12 Tanapat Fhnagphet Faculty of Informatics Burapha University
13 Adisorn Sakcharoen Engineering Dhurakij Pundit University
14 Jaruwat Jantharaket Engineering Dhurakij Pundit University
15 Kornthawat pornpipat Engineering Dhurakij Pundit University
16 Pichate Jareerattanachart Engineering Dhurakij Pundit University
17 Sakdinon Piakat Engineering Dhurakij Pundit University
18 Wisuttep  Chernrattanarak Engineering Dhurakij Pundit University
19 Wunchai   Anuwaiya Engineering Dhurakij Pundit University
20 นางสาวพจนีย์ ผดุงศิลป์ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
21 นายก่อเกียรติ กอสัมพันธ์ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
22 นายจตุพล แซ่แต้ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
23 นายจีรวัฒน์ เลิศมาลัยมาลย์ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
24 นายชุติพนธ์ พงศ์พาณิชย์ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
25 นายปรมิณทร์ สิงหสุวิช Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
26 นายภูริฉัตร ยังประดิษฐ์ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
27 นายเมธิศ  รัตนไชย Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
28 นายวงศธร นาคสุวรรณ์ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
29 นายวุฒิศักดิ์ หมอยา Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
30 นายศุภชัย พรพิศณุกิจจา Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
31 นายอธิพัฒน์ สันหรักษ์ Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
32 นายเอกบัณฑิต หวังธรรมมั่ง Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
33 Kongop Ployklum Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
34 Nathanon Kaewsamertha Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
35 Peerapat Inma Science at Sriracha Kasetsart University Siracha Campus
36 Purit Thong-on International Collage King Mongkut’s Institute of Technology
37 Samacharn Sankul International Collage King Mongkut’s Institute of Technology
38 Rinlapat Loetthanakulpong Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
39 Wikrom Phuchan Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
40 Wisuwat Sunhem Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
41 Chanoknad Mekaew Faculty of Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
42 Araya kheawborisut Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
43 Jirayu Thapadit Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
44 Krint Thareererg Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
45 Suraput suntimis Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
46 Thititorn Sanewong Na Ayutthaya Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
47 Wasurat Khimhomruie Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
48 Apipol Niyomsak International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
49 Boonnithi Jiaramaneepinit International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
50 Kiatkachorn Saripan International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
51 Mathara Rojanamontien International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
52 Napat Panthongsem International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
53 Natnicha Thonket International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
54 Pannatorn Supharatnodom International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
55 Peeranut Chindanonda International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
56 Phurithat Luadthai International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
57 Piyapat Russamitinakornkul International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
58 Prapaipim Junhavittaya International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
59 Sirawat Khiewsakul International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
60 Teratat Sutitosatham International College King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
61 Naluebed Sawasdipun Applied Science KMUTNB
62 Natthaphat Soranundh Applied Science KMUTNB
63 Numlap Umnart-Aree Applied Science KMUTNB
64 Nuttakit Jenkarn Applied Science KMUTNB
65 Pakawat Sunglay Applied Science KMUTNB
66 Pathana Jiwsakul Applied Science KMUTNB
67 Pavarit Vanijkachorn Applied Science KMUTNB
68 Poochit Bootchai Applied Science KMUTNB
69 Putipong Wongrak Applied Science KMUTNB
70 Siriwat Chinpattanavanich Applied Science KMUTNB
71 Siwach Kluengsuwan Applied Science KMUTNB
72 Sommai Matngammeung Applied Science KMUTNB
73 Songpol Leecharoenraksa Applied Science KMUTNB
74 Suppanut nguansamang Applied Science KMUTNB
75 Suppasin Leungtongkum Applied Science KMUTNB
76 Suvinai Kaewtae Applied Science KMUTNB
77 Tanayod Suriyajantratong Applied Science KMUTNB
78 Tanpong Watanatada Applied Science KMUTNB
79 Teerat Patanarut Applied Science KMUTNB
80 Thatchakorn Muannum Applied Science KMUTNB
81 Veerapat Boonvanich Applied Science KMUTNB
82 Wanida Liyong Applied Science KMUTNB
83 Warisara Jaimuang Applied Science KMUTNB
84 Wasan Palee Applied Science KMUTNB
85 Angkrit Boonpleng Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology
86 Chaiyaporn Pokontorng Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology
87 Nuttapon Ketnipat Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology
88 Panthapat Thongnatthaset Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology
89 Preeyaporn Kotitrakool Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology
90 Todsaporn Puengpinyo Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology
91 Wuttichai Sucher Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology
92 Donlapat Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
93 Miss Waranya Boonjua Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
94 Miss Yupaporn  Samlee Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
95 Mr.Dusitthorn Ngenprak Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
96 Mr.Patiphat Pratumthong Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
97 Mr.rungrod witeejaroen Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
98 Mr.Sittichai Poonkasi Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
99 Nattawat Riaysahwat Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
100 Phayong Tiansri Socical Teachnology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chantaburi Campus
101 Mr. Pongsatorn Ampornpat Computer Science and Information Technology Rambhai Barni Rajabhat University
102 Mr. Vivat Noosit Education Rambhai Barni Rajabhat University
103 Sapol Suriyo Education Rambhai Barni Rajabhat University
104 Isra Wichakum Information Technology Sripatum University
105 วรัญญา พลปรีชา วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106 อาณัติ วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมหานคร
107 พงษ์พัชร์ ลิ้มสมุทรชัยกุล คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
108 Apichaya Boonsin คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
109 อัมเรศ แย้มสมพงษ์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
110 จุฑามาศ บุญหล้า วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
111 เอกลักษณ์ นาคสุทธิ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
112 บัญฑิต งามขำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
113 ฐิดารัตน์ รุ่งผาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
114 ภัทรพงษ์ ทองถัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
115 วันชนก คำเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
116 อิสระพงษ์ รอดโฉม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา