สมัครเข้าแข่งขัน

ขณะนี้ทีมจากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก สามารถสมัครเข้าแข่งขันที่ศูนย์ภาคกลาง เขต 1 (ม.บูรพา) ได้แล้ว  เราจะเปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ประกาศขยายกำหนดเวลาในการสมัครเข้าแข่งขัน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
: ประกาศเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556

เนื่องจากจำนวนที่นั่งสำหรับการแข่งขันมีจำกัด ในขั้นแรกเราจะรับทีมจากแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวนสาขาละไม่เกิน 3 ทีม  อย่างไรก็ตาม สำหรับสาขาที่มีทีมมากกว่านั้น ให้ลงทะเบียนทีมเท่าทีมีได้เลย จากนั้นรบกวนส่งอีเมล์มายัง krisana@buu.ac.th พร้อมทั้งระบุข้อมูลของทีมที่สมัครโดยเรียงตามลำดับ  ถ้ามีที่เหลือทางผู้จัดการแข่งจะรับทีมดังกล่าวตามลำดับที่ Coach ส่งมา  เช่น ถ้าส่งมา 10 ทีม แต่มีที่ว่างรับได้ 7 ที่ เราจะรับทีมในอันดับที่ 1 – 7 เป็นต้น

ในการสมัคร ทีมที่สนใจจะต้องเข้าไปสมัครที่เว็บหลักของ ACM ICPC (http://icpc.baylor.edu)

โดยมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้:

ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนเป็น Coach ก่อน จึงจะสามารถสร้างทีมเพื่อสมัครได้ ในการสร้างทีมเพื่อสมัครเข้าแข่งขันที่ศูนย์ภาคกลาง เขต 1 นั้น Coach จะต้อง

  • เลือกการแข่งขันในกลุ่ม  The 2013 ACM-ICPC Asia Provincial/National (Non Asia-host) Contests
  • จากนั้นเลือก  2013 ACM-ICPC Thailand Central Group A Programming Contest
  • จากนั้นจะต้องป้อนชื่อทีม สถานศึกษา รวมถึงสมาชิกในทีมทั้ง 3 คน
  • เมื่อป้อนเรียบร้อย โปรดกดปุ่ม Confirm Reservation เพื่อยืนยัน
  • เมื่อยืนยันเรียบร้อย ระบบจะส่งเมล์หาสมาชิกในทีมทุกคน ซึ่งจะต้องกดลิงก์จากอีเมล์ดังกล่าว เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ขนาดของเสื้อแข่งขัน

เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ทีมจะมีสถานะเป็น [PENDING] เมื่อทางผู้จัดได้ตรวจสอบโควต้าเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนสถานะเป็น Accepted ให้ในภายหลัง

สำหรับขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าภาพกลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้ว ผู้สมัครสามารถอ่านได้ที่เว็บรายละเอียดขั้นตอนการสมัครที่ Baylor ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล   แต่อย่าลืมเลือกศูนย์แข่งขันเป็น 2013 ACM-ICPC Thailand Central Group A Programming Contest

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ krisana@buu.ac.th หรือ nittayat@buu.ac.th