ข้อสอบการแข่งขัน (Contest Problems)

ข้อ ข้อสอบ ข้อสอบและเฉลย
A Candy Factory Download
B Nearest Download
C Decomp Download
D Fast Solver Download
E Coconut Download
F Joint Venture Download
G Straight Flush Download
H Plastic Download

 

Download ทั้งหมด : ข้อสอบและเฉลย

เอกสารที่เกี่ยวข้องและภาพบรรยากาศ

วันที่ รายการ รายชื่อ เอกสาร อัลบั้ม วิดิโอ
27 มิ.ย. 56 Road show : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เอกสาร1 คลิกดูอัลบั้ม
28 มิ.ย. 56 Road show : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เอกสาร2 คลิกดูอัลบั้ม
13 ก.ค. 56 Road show : มหาวิทยาลัยบูรพา รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม
เอกสาร3 คลิกดูอัลบั้ม คลิกดูวิดิโอ1
การอบรมเตรียมความพร้อม เอกสาร4
14 ก.ค. 56 การอบรมเตรียมความพร้อม เอกสาร5 คลิกดูวิดิโอ2
20 ก.ค. 56 การอบรมเตรียมความพร้อม เอกสาร6
21 ก.ค. 56 การอบรมเตรียมความพร้อม เอกสาร7
10 ส.ค. 56 รายชื่อทีมเข้าแข่งขัน รายชื่อทีม เอกสาร8
คะแนนการแข่งขัน คะแนน เอกสาร9
ข้อสอบและเฉลย เอกสาร10 คลิกดูวิดิโอ3
ประกาศผลการแข่งขัน ผลการแข่งขัน เอกสาร11
ภาพบรรยาการการจัดงาน คลิกดูอัลบั้ม คลิกดูวิดิโอ4